top of page

Milyen "törvényszerűségek" vannak a sorsunkban?

Frissítve: 2022. szept. 23.

A Biográfia-készítés, biográfiai konzultáció az antropozófus gyógyászathoz kapcsolódó coach-módszer. Az ember életútját tekinti végig, a fogantatástól a jelenig, és kitekint a jövőbe is. Ha szeretnél biográfiai konzultációt kérni tőlem, és/vagy elkészíteni a teljes biográfiádat, várlak szeretettel. Személyesen (Újpesten), és online is.

A Biográfia "törvényszerűségei", azaz hogyan haladunk előre az életünk útján - a felsorolás nagyon vázlatos, de jó támpontokat adhat ahhoz, mikor-milyen életkorban milyen életfeladatok megvalósítása (lenne) a cél:

0-7 éves korig: az anyaméhen kívüli fejlődés időszaka, a fizikai test kialakulása, megerősödése

7-14 éves korig: az iskola megkezdése, a tanulás, a kapcsolatok, szabályok, normák, szokások elsajátításának időszaka

14-21 éves korig: a kamasz elkezd ellenállni a világnak, itt mer először igazán nemet mondani, a lázadással párhuzamosan alakul a saját én-je

21 éves korban megérkezik az "én", a külvilág dolgait nem csak kívülről szemléli, hanem belvilággá alakította, kialakult a személyiség, a karakter alapja. Innentől felelős a saját sorsáért - előtte a sors-kérdéseket nem feszegetjük, nem serkentjük ezt a folyamatot.

21 éves kortól az ön-nevelés jelentőségének a felismerése következik, és az úgynevezett "inas-évek", amikor a szakmák megismerése, felsőbb tanulmányok, utazások, kapcsolatok, a világ megismerésének időszaka van -ezt nevezzük "kis felnőtt kor"-nak

28 éves kortól elkezdjük rendezni az életünket, összegezzük, hogy mit értettünk meg a világból - a "nagy felnőtt kor" kezdete

33 évesen a "krisztusi kor"-ba való átlépés időszakát élhetjük meg, amikor az egyéni életút, küldetés, személyes szabadság, az eddigiek átértékelése, megértése, nagyobb megértés a világ és a szülők iránt, lelki érési folyamatok időszaka van

35 évesen a hogyan állunk a világhoz? mi az, amit már megteremtettünk, mi az, ami még hiányzik? család, gyermek, karrier kérdéseinek - ha még nem történt meg - egy erős pótlási időszaka lehet

36 évesen erőteljesen jelentkezik az életfeladat kérdése: mi az én küldetésem ezen a világon, ebben az életben?

35-42 éves korig a tudati változások, tudatosság felé vezető utak keresése, újfajta életszemlélet, lelkiség iránti igény keletkezhet

42-63 év között a magasabb iskolák, szellemi fejlődés, a szokásaink és a gondolkodásunk átdolgozásának az időszaka köszönt be

63 éves kor után, ha elég jól alakítottuk az életünket, akkor szabad szellemű emberré, sok mindent átalakítani képes személyiséggé, bölcs és jóságos lélekké tudtunk válni. Meg tudtuk őrizni, sok esetben meg tudtuk újítani a fizikai lényünket, átalakítani a betegségeinket, és egy megújult, egészséges, tudatos életmódra áttérni. Az utódokkal, fiatalabb nemzedékekkel, tanítványokkal, unokákkal foglalkozni, és egyúttal a saját szellemi lényünket ápolni, gondozni a bölcsesség és jóság erőit hordozni.

Ezek a Biográfia szerinti életszakasz-életfeladatok, amelyekre a Biográfia-készítés közben tudunk rátekinteni. Milyen életszakaszban, milyen feladatokat sikerült megvalósítani, vagy éppen ellenkezőleg: kimaradt az életünkből, nem tudtuk megvalósítani, ezért pótolni, tudatosítani kellene.

Csodálatos lehetőség a Biográfia-készítés, mind annak, akinek az életútját ezzel a nagyon részletes elemzéssel végig tekintjük, mind annak, aki kíséri ezt a folyamatot, mint biográfus, biográfia-készítő.

A Biográfia-készítés mély elköteleződést igényel mindkét részről, mert akár egy évig is eltarthat, és nagyon mély érzéseket, felismeréseket, törvényszerűségeket segít feltárni. Ezek által olyan belelátást ad egy ember életébe, sorsába, amelyhez fogható mély módszert jómagam nem ismerek. Alapelve a megismerés - megértés - megbocsátás -megváltoztatás folyamatának a végig vitele, így nem csak a megismeréséhez, hanem a feldolgozáshoz, és a rosszul alakult sors-kérdések kijavításához, megoldásához, a jövőnk jobbá tételéhez is hozzásegít.

12 megtekintés0 hozzászólás

Comments


bottom of page